POMPA P2A1610AD8C23A |P-048C

 Geometryczna objętość robocza 24,3 cm3/obr.
 Maksymalne ciśnienie pracy 170 bar
 Kierunek obrotów prawo skrętny
 Maksymalna prędkość obrotowa (ciągła) 2700 obr./min
 Minimalna prędkość obrotowa 600 obr./min

1514.00