P2C2113C5B26A |P-029A

 Geometryczna objętość robocza 57,4 cm3/obr.
 Maksymalne ciśnienie pracy 170 bar
 Kierunek obrotów lewo skrętny
 Maksymalna prędkość obrotowa (ciągła) 2700 obr./min
 Minimalna prędkość obrotowa 600 obr./min

1540.00