ROZDZIELACZ R1013(DVF)10V |R-097

Zastosowanie

ładowarka kołowa Ł-34 – HSW Dressta
ładowarka kołowa Ł-34B -HSW Dressta

5130.00